زیرساخت
زیرساخت

نیازهای زیرساختی فناوری اطلاعات برای هر کسب و کاری، مبتنی بر فناوری اطلاعات، به منظور راه اندازی روساخت از الزامات است. همگی تجربه و یا اینکه شنیده ای حاکی از کم بودن، مناسب نبودن، در دسترس نبودن و ... خدمات زیر ساختی صحیح و طبق استاندارد داریم، که منجر به از دسترس خارج شدن و یا کلاً از بین رفتن کسب و کار شده است.

تکمیل چرخه کسب وکار در پاد از اهداف اولیه بوده طراحی این سوپرمارکت فناوری اطلاعات بوده است، به همین منظور خدمات زیر ساختی مورد نیاز از مرکز داده (Data Center) و شبکه تحویل محتوا CDN (Content Delivery Network) و پلتفرم های ویدئویی و پلتفرم های پایه کسب و کاری به عنوان سرویس (Basic Platform As a Service) در لیست خدمات گنجانده شده است تا کسب و کارها با استفاده از زیرساخت مناسب به صورت مناسبی به مشتریان خود خدمات ارائه دهند.

info@pod.land
021 89 51 41 42
آدرس : تهران، بلوار آفریقا، خیابان قبادیان شرقی، پلاک 3