امنیت
امنیت

در پلتفرم پایه کسب و کار امنیت اطلاعات و حریم شخصی شما برای ما بسیار اهمیت دارد. ما می‎دانیم که در مورد اطلاعاتی که در سیستم ما قرار می‎دهید به ما اعتماد کرده‎اید، بنابرین این اعتماد را ارج نهاده و به شکل صحیح و شایسته، این مهم را انجام خواهیم داد.

info@pod.land
021 89 51 41 42
آدرس : تهران، بلوار آفریقا، خیابان قبادیان شرقی، پلاک 3