یکپارچگی
یکپارچگی

پلتفرم پایه کسب و کار سعی کرده است تمام وجوه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را دیده و بهترین محصولات را در هر وجه ارائه نماید. خدماتی که پلتفرم پایه کسب و کار ارائه می‎دهد، ضمن اینکه با یکدیگر به خوبی کار می‎کنند و در کنار هم می‎توانند مجموعه‎ای بسیار قوی و کامل را تشکیل دهند، با تمام سرویس‎های جانبی و کسب و کارهای دیگر به راحتی مرتبط می‎گردند.

info@pod.land
021 89 51 41 42
آدرس : تهران، بلوار آفریقا، خیابان قبادیان شرقی، پلاک 3